top of page

СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ

БАНКІВСЬКІ СПРАВИ

Захист прав позичальників, вкладників.

Нерідко позичальники у фінансових установах стають жертвами незаконно нарахованих штрафів та інших санкцій, достроковго стягнення всієї кредитної заборгованості, звернення стягнення на іпотечне майно, виселення тощо. Ми надаємо юридичний захист прав та інтересів позичальників як на досудовому регулюванні спору, так і в судових засіданнях.

Вкладники у фінансових установах, зазвичай, змушені примусово стягувати суму депозитів або включатися в реєстр вкладників при введенні тимчасової адміністрації в банках. Ми надаємо правову допомогу при виникненні таких спорів. 

КРИМІНАЛЬНЕ

ПРАВО

Захист, представництво та супровід справ

Наш офіс здійснює як захист в кримінальному провадженні підозрюваних, обвинувачених та підсудних, так і представництво інтересів потерпілих від злочину. Ми надаємо послуги щодо аналізу дій чи бездіяльності в розумінні чинного Кримінального кодексу України, щодо написання заяв про вчинення кримінальних правоворушень, контролю внесення відомостей до ЄРДР та супроводу як досудового розслідування, так і судового розгляду кримінальних справ.

СІМЕЙНЕ ПРАВО

Розірвання шлюбу, аліменти, сімейні спори

Наша команда надає послуги медіації при вирішенні сімейних спорів, написання позовних заяв про розірвання шлюбу, стягнення аліментів, визначення місця проживання дитини, позбавлення батьківських прав, надання дозволу на виготовлення паспортних документів дитини та виїзд дитини за кордон - без згоди батька, матері, тощо.

СПАДЩИНА ТА ВЛАСНІСТЬ

Надання послуг щодо оформлення права власності на спадкове майно у разі, якщо відсутні правовстановлюючі документи на нерухоме майно, або такі втрачені. Ми надаємо повний супровід під час оформлення права власності як в органах нотаріату, так в реєстраційній службі; визнаємо факти спільного проживання із спадкоємцем, вступу у фактичне володіння спадковим майном, замовлення технічної інвентаризації будинків та розроблення проектів землеустрою щодо приватизації земельних ділянок.

Визнання права власності на спадкове майно

СУПРОВІД БІЗНЕСУ

Реєстрація фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, підготовка установчих документів, налаштування податкового та бухгалтерського обліку, розробка типових договорів та шаблонів документів для роботи в господарській діяльності. Підготовка та отримання дозвільних документів, розробка трудових договорів, табелів обліку, звітностей, наказів, тощо.

Реєстрація та правовий супровід бізнесу

bottom of page